Marek Jaskuła, PhD

Westpomeranian University of Technology, Szczecin – FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

DYDAKTYKA

ZALICZENIE poprawkowe z Systemów Wbudowanych 17 IX 2018 od godz 13.15. Spotykamy się przy sali 222. Zaliczenie pisemne + ew.praktyczne.