Marek Jaskuła, PhD

Westpomeranian University of Technology, Szczecin – FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

BADANIA NAUKOWE

Obszar moich dotychczasowych badań naukowych związany jest z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości w szczególności algorytmom analizy widmowej (doktorat – optymalizacja okien czasowych), analizie falkowej a także filtracji sygnałów pomiarowych z wykorzystaniem filtrów parametrycznych.

Interesują mnie metody i algorytmy wykrywania i usuwania artefaktów (zakłócenia impulsowe), odszumiania sygnałów (sygnały akustyczne, biomedyczne i inne) oraz metody szybkiej detekcji wybranych parametrów sygnałów uzyskanych z czujników.

Podczas zajęć dydaktycznych wprowadzam elementy metod stosowanych podczas badań naukowych, przedstawiając je studentom zachęcając do powtórzenia rezultatów i starając się pobudzić do ich rozwijania. Z uwagi na to, że sygnały pomiarowe pochodzą z różnego rodzaju sensorów (mikrofony, MEMS, akceleratory, przetworniki A/C) niezbędne jest stosowanie techniki mikroprocesorowej/układów programowalnych lub też zastosowanie gotowych rozwiązań kart przemysłowych (National Instruments wraz z LabView). Obszar moich dotychczasowych prac naukowych i dydaktyki jest, w mojej ocenie, ściśle powiązany ze sobą.