Marek Jaskuła, PhD

Westpomeranian University of Technology, Szczecin – FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

Publikacje

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ

 

1.      Rozprawa doktorska

Szybkie okno czasowe w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów
Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny, Szczecin, 10 VI 1999
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Purczyński (ZUT)
Recenzenci:   prof. dr hab. inż. Adam Żuchowski (ZUT)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łobos (Politechnika Wrocławska)
 

Wyróżnienie pracy doktorskiej

 

2. Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze

Monografie

 1. Jaskuła Marek, Purczyński Jan: Widmowa analiza sygnałów z wykorzystaniem okien czasowych., wyd. Veni, Szczecin 1999.

monografia recenzowana przez  prof. dr hab. inż. Jerzego Hryńczuka PG

(rec. z dnia 2 12 1999)

 

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

 1. Jaskuła Marek, Kaszyński Roman, Using the parametric time-varying analog filter to average-evoked potential signals IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 53 no. 3 (2004), pp. 709-715  2004

 

Publikacje w czasopismach międzynarodowych recenzowanych

 1. Jaskuła Marek, Kaszyński Roman, Averaging BEAP signals with parametric time-varying filter, Metrology and Measurement Systems, Vol. IX, nr 2, 2002
 2. Jaskuła Marek, Perużyńska Hanna, Detection and removal of „smacking” artefacts from lector speech records Archives of Acoustics 32 nr 4 (Supplement) (2007), s. 165-171

 

Publikacje w krajowych czasopismach recenzowanych

 1. Penkala Krzysztof, Jaskuła Marek, Lubiński Wojciech, Poprawa dokładności pomiaru parametrów PERG w dziedzinie współczynników ciągłej transformaty Falkowej. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 53, Supl. 1 (2007), s. 58-61
 2. Jaskuła Marek, Witold Mickiewicz, Wykorzystanie akcelerometru trójosiowego do badania sonograficznego i aksiograficznego stawu skroniowo-żuchwowego. Elektronika. Konstrukcje – technologie-zastosowania, nr 6, 2010 str. 129-131
 3. Jaskuła Marek, Mickiewicz Witold, Źródła błędów w pomiarze czasu pogłosu pomieszczeń Elektronika  2011, nr 1, s. 25-29 .- ISSN 0033-2089. Czasopismo na liście MNiSW z 20.12.2012
 4. Przeniosło Łukasz, Walków Marcin, Krzeszewska Sonia, Pisarek Sandra, Biedka Andrzej, Jaskuła Marek, Matias Daniel, Penkala Krzysztof, Integrated impedance scanner in selected biomeasurement applications – control circuit Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej 2013, nr 5, s. 63-70 .- ISSN 1897-7421. Czasopismo na liście MNiSW z 17.12.2013

 

3. Podręczniki, skrypty
 1. Jaskuła Marek, Mickiewicz Witold, Procesory sygnałowe, Specjalizowane programowalne układy scalone. Krzysztof Penkala, Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001 pp. 155-228 (Tempus) Seria Tempus, Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej

 

4. Pozostałe publikacje naukowe

 

Publikacje w materiałach konferencji międzynarodowych

 1. Jaskuła Marek, On the use 4-th order polynomial window to spectrum estimation  21 Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów – SPETO’98 Gliwice: PŚl, 1998 – S. 481-484  1998
 2. Jaskuła Marek, FIR filters based on polynomial windows  21 Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów – SPETO’98 Gliwice: PŚl, 1998 – S. 485-488  1998
 3. Jaskuła Marek, The polynomial window  Internationales Wissenschaftliches Kolloquium Ilmenau: TU, 1998 – Bd.1. – S. 474-478  1998
 4. Jaskuła Marek, On the use MAPLE V to design time windows  20 Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów – SPETO’97 Gliwice: PŚl, 1997 – T.II. – S. 461-464  1997
 5. Jaskuła Marek, Purczyński Jan, Okno wielomianowe – nowe podejście do okien czasowych  20 Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów – SPETO’97 Gliwice: PŚl, 1997 – T.II. – S.457-460 1997
 6. Jaskuła Marek, Purczyński Jan, Zmodyfikowane okno czasowe Blackmana  19 Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów – SPETO’96 Gliwice: PŚl, 1996 – T.III. – S. 527-530  1996
 7. Jaskuła Marek, Zmodyfikowane okno Hamminga  18 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki Zielona Góra: WSI, 1996 – T.III: Elektrotechnika i elektronika. – S.135-139  1996

Prace opublikowane po obronie rozprawy doktorskiej

 1. Jaskuła Marek, Mickiewicz Witold, The effect of lowering the resonant frequency of the loudspeaker during impedance measurement as a function of the signal power 18th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics : MMAR 2013 IEEE, cop. 2013 S. 701-704 978-1-4673-5508-7
 2. Penkala Krzysztof, Szlachta Kazimierz, Jaskuła Marek, Brykalski Andrzej, Statistical analysis of the pattern electroretinogram (PERG) parameters in the continuous wavelet transformn coefficients domain. XXX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2007 Gliwice: Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Polit. Śląskiej, 2007 235-236
 3. Jaskuła Marek,  Fast change of windows properties  IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference IMTC/06 : proceedings of the … [CD-ROM] Piscataway, NJ: IEEE, 2006 1043-1046
 4. Jaskuła Marek,  The low order polynomial window optimized with various criteria and its Abel transform  EMBEC’05 : 3rd European Medical and Biological Engineering Conference : IFMBE European Conference on Biomedical Engineering [CD-ROM] [B.m.] : IFMBE, 2005 4 pp. (IFMBE Proceedings Vol. 11)
 5. Jaskuła Marek, Chlewicki Wojciech,  Image representation in iterative image reconstruction based on high order even polynomial windows  EMBEC’05 : 3rd European Medical and Biological Engineering Conference : IFMBE European Conference on Biomedical Engineering [CD-ROM] [B.m.] : IFMBE, 2005 4 pp. (IFMBE Proceedings Vol. 11)
 6. Jaskuła Marek,  Abel transform of polynomial window with odd and even coeffcient  EMBEC’05 : 3rd European Medical and Biological Engineering Conference : IFMBE European Conference on Biomedical Engineering [CD-ROM] [B.m.] : IFMBE, 2005 4 pp. (IFMBE Proceedings Vol. 11)
 7. Chlewicki Wojciech, Jaskuła Marek,  Image representation in iterative image reconstruction based on polynomial windows  Signals and electronic systems: proceedings of International Conference on … ICSES’04 Poznań: PTETiS, 2004 297-300
 8. Iwanczewski Maciej, Jaskuła Marek,  Measurement of object position using accelerometer  Signals and electronic systems: proceedings of International Conference on .. ICSES’04 Poznań 2004 293-296
 9. Jaskuła Marek,  The polynomial window and its Abel transform  Signals and electronic systems: proceedings of International Conference on … ICSES’04 Poznań: PTETiS, 2004 301-304
 10. Jaskuła Marek,  Legendre window – new family of time windows  25 Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów (IC-SPETO 2002). T. 2 Gliwice: Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Polit. Śląskiej, 2002 483-485
 11. Jaskuła Marek, Kaszyński Roman,  Using the parametric time-varying filter to average BAEP signals  The frontier of instrumentation and measurement: proceedings of the 19th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. Vol. 2 Piscataway: IEEE, 2002 1519-1522
 12. Jaskuła Marek, Mickiewicz Witold,  A FPGA implementation of an averaging parametric filter for BAEP examination equipment  EMBEC’02: 2nd European Medical and Biological Engineering Conference: IFMBE proceedings. Vol. 2 Graz: Verl. der Techn. Univ. Graz, 2002 1498-1499
 13. Jaskuła Marek, Mickiewicz Witold,  Averaging parameter filter – FPGA implementation  Methods and models in automation and robotics – MMAR 2002: proceedings of the 8th IEEE International Conference on … Vol. 1: Control theory, identification and signal processing, neural networks and fuzzy logic Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002 541-544
 14. Jaskuła Marek,  Reduced interference distribution with polynomial kernel  Methods and models in automation and robotics – MMAR 2002: proceedings of the 8th IEEE International Conference on … Vol. 1: Control theory, identification and signal processing, neural networks and fuzzy logic Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002 567-572
 15. Jaskuła Marek,  Averaging signals with different power of noise with parametric filter  Methods and models in automation and robotics – MMAR 2002: proceedings of the 8th IEEE International Conference on … Vol. 2: Robotics, control engineering, modeling, simulation and measurement Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002 1297-1299
 16. Jaskuła Marek,  New windows family based on modified Legendre polynomials The frontier of instrumentation and measurement: proceedings of the 19th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. Vol. 1 Piscataway: IEEE, 2002 553-555
 17. Jaskuła Marek,  Averaging brainstem auditory evoked potentials with parametric filter  Methods and models in automation and robotics – MMAR 2000: proceedings of the 6th International Conference on … Szczecin: PS, 2000 – Vol. 2. – S. 961-964
 18. Jaskuła Marek, Kaszyński Roman,  Using parametric filter to average Braistem Auditory Evoked Potentials  Electronics, circuits and systems ICECS’2000: 7th IEEE International Conference on … [B.m.]: IEEE, 2000 571-574

 

Publikacje w materiałach konferencji krajowych

 1. Jaskuła Marek, Zastosowanie programu MAPLE V do projektowania filtrów cyfrowych Zastosowania komputerów w elektrotechnice – ZKwE’97: materiały 2 Konferencji naukowo-technicznej Poznań: PP, 1997 – S. 251-254  1997
 2. Jaskuła Marek, Mickiewicz Witold, Clarinet keywork artifacts – Part II. Correlation analysis and results  LV Otwarte Seminarium z Akustyki 403-408
 3. Jaskuła Marek, Mickiewicz Witold, Clarinet keywork artifacts – Part I. Basic observation and methodology  LV Otwarte Seminarium z Akustyki 397-402
 4. Jaskuła Marek, Perużyńska Hanna,  Detekcja i usuwanie mlasków z nagrań lektorskich  LIV Otwarte Seminarium z Akustyki. OSA’ 2007: materiały Rzeszów – Przemyśl 2007 114-115 (pełny tekst na CD-ROM: 6 pp.)
 5. Penkala Krzysztof, Jaskuła Marek, Lubiński Wojciech,  Continuous wavelet transform in Pattern Electroretinogram (PERG) analysis – improvement of the test accuracy  Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XV Krajowa konferencja naukowa [Dokument elektroniczny [Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2007] CD-ROM. – 5 s.
 6. Jaskuła Marek,  Abel transform of low order polynomial window Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XIV Krajowa Konferencja Naukowa. T. II Zawiercie: AXON, 2005 966-972
 7. Gargol Wojciech, Jaskuła Marek,  Realizacja optymalizacji amplitudowej wielomianowych okien czasowych z zastosowaniem programu MATLAB i Optimization Toolbox  Zastosowania komputerów w elektrotechnice – ZKwE’2004: 9 Konferencja Naukowo-Techniczna: materiały. T. 2 Poznań: Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2004 487-490
 8. Jaskuła Marek,  Obliczanie wybranych parametrów okien czasowych z zastosowaniem programu MATLAB  Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim: 3 Krajowa Konferencja: materiały konferencyjne Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat Kraków: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2001 S. 297-301
 9. Jaskuła Marek,  Uśrednianie sygnałów BAEP z zastosowaniem filtru parametrycznego w środowisku SIMULINK  Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim: 3 Krajowa Konferencja: materiały konferencyjne Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat Kraków: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2001 S. 529-532
 10. Chlewicki Wojciech, Jaskuła Marek,  Szybka implementacja okna wielomianowego na procesorze sygnałowym  Zastosowania komputerów w elektrotechnice ZKwE’99: materiały 4 Konferencji Naukowo-Technicznej Poznań: PP, 1999 – S. 397-400

 

Edycja materiałów konferencyjnych

Jaskuła Marek: Członek komitetu organizacyjnego XIII Sympozjum NOWOŚCI W TECHNICE AUDIO I WIDEO Szczecin, 14-16.10.2010, edycja materiałów konferencyjnych.