Marek Jaskuła, PhD

Westpomeranian University of Technology, Szczecin – FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

PUBLIKACJE

Zapraszam na moje konto w Research Gate  (https://www.researchgate.net/profile/Marek_Jaskula)

Lista A:

M Żygis, D Pape, LL Koenig, M Jaskuła, LMT Jesus, (2017) Segmental cues to intonation of statements and polar questions in whispered, semi-whispered and normal speech modes, Journal of Phonetics 63, 53-74      (40 pkt)

A Arvaniti, M Żygis, M Jaskuła (2016), The Phonetics and Phonology of the Polish Calling Melodies, Phonetica 73 (3-4), 338-361   (30pkt)

M Jaskuła, H Perużyńska, (2007) Detection and removal of “smacking” artefacts from lector speech records, Archives of Acoustics 32 (4 (S)), 165-171,  (20 pkt)

M Jaskula, R Kaszynski, (2004Using the parametric time-varying analog filter to average-evoked potential signals, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 53 (3), 709-715   (30pkt)

Inne czasopisma:

M Jaskuła, M Łazoryszczak, S Peryt, (2015) Fast MEMS application prototyping using Arduino/LabView pair, Measurement Automation Monitoring 61

M Walków, S Krzeszewska, S Pisarek, A Biedka, M Jaskuła, D Matias, K Penkala (2013) Integrated impedance scanner in selected biomeasurement applications-control circuit, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

M Jaskuła, W Mickiewicz (2011), Źródła błędów w pomiarze czasu pogłosu pomieszczeń, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 52 (1), 25-29, Czasopismo na liście MNiSW z 20.12.2012

M Jaskuła, W Mickiewicz (2011), Wykorzystanie akcelerometru trójosiowego do badania sonograficznego i asksjograficznego stawu skroniowo-żuchwowego, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 51 (6), 129-131, Czasopismo na liście MNiSW z 20.12.2012

K Penkala, M Jaskuła, W Lubiński (2007), Improvement of the PERG parameters measurement accuracy in the continuous wavelet transform coefficients domain, Annales Academiae Medicae Stetinensis 53, 58-60; discussion 61

M Jaskuła, R Kaszyński (2002), Averaging BAEP signals with parametric time-varying filter, Metrology and Measurement Systems 9, 171–178

Lista publikacji cytowanych (stan XI 2017), wskaźniki cytowań

Hirsch

cite BibTeX format

 1. Using the parametric time-varying analog filter to average-evoked potential signals

  M Jaskula, R Kaszynski
  IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 53 (3), 709-715
  38 2004
  New windows family based on modified Legendre polynomials

  M Jaskula
  Instrumentation and Measurement Technology Conference, 2002. IMTC/2002 …
  16 2002
  Intended intonation of statements and polar questions in Polish in whispered, semi-whispered and normal speech modes.

  M Żygis, D Pape, LMT Jesus, M Jaskuła
  5 2014
  The Phonetics and Phonology of the Polish Calling Melodies

  A Arvaniti, M Żygis, M Jaskuła
  Phonetica 73 (3-4), 338-361
  4 2016
  Integrated impedance scanner in selected biomeasurement applications-control circuit

  Ł Przeniosło, M Walków, S Krzeszewska, S Pisarek, A Biedka, M Jaskuła, …
  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
  3 2013
  Accuracy analysis of measurements in electrochemical biosensing

  P Makiewicz, D Matias, M Jaskuła, M Biegun, K Penkala, E Mijowska, …
  3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering …
  2 2016
  The phonetics and phonology of the Polish vocative chant

  A Arvaniti, M Żygis, M Jaskuła
  Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, 10-14
  2 2015
  Fast MEMS application prototyping using Arduino/LabView pair

  M Jaskuła, M Łazoryszczak, S Peryt
  Measurement Automation Monitoring 61
  2 2015
  Image representation in iterative image reconstruction based on polynomial windows

  W CHLEWICKI, M JASKUTA
  International conference on signals and electronic systems, 297-300
  2 2005
  Averaging BAEP signals with parametric time-varying filter

  M Jaskuła, R Kaszyński
  Metrology and Measurement Systems 9, 171–178
  2 2002
  The effects of intonation on acoustic properties of fricatives

  M Żygis, D Pape, L Jesus, M Jaskula
  18th International Congress of Phonetic Sciences, 1-4
  1* 2015
  Development of the Mobile PoC Graphene-Based Biosensing Device Using Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS)

  D Matias, Ł Przeniosło, T Miłosławski, M Jaskuła, P Makiewicz, M Biegun, …
  First European Biomedical Engineering Conference for Young Investigators, 20-23
  1 2015
  The effect of lowering the resonant frequency of the loudspeaker during impedance measurement as a function of the signal power

  M Jaskula, W Mickiewicz
  Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2013 18th …
  1 2013
  Fast change of windows properties

  M Jaskula
  Instrumentation and Measurement Technology Conference, 2006. IMTC 2006 …
  1 2006
  Using the parametric time-varying filter to average BAEP signals

  M Jaskula, R Kaszynski
  Instrumentation and Measurement Technology Conference, 2002. IMTC/2002 …
  1 2002
  Segmental cues to intonation of statements and polar questions in whispered, semi-whispered and normal speech modes

  M Żygis, D Pape, LL Koenig, M Jaskuła, LMT Jesus
  Journal of Phonetics 63, 53-74
  2017
  Contents Vol. 73, 2016

  T Luchkina, JS Cole, WJ Barry, B Andreeva, J Koreman, TV Rathcke, …
  Phonetica 73 (3-4), CCCLXIII-CCCLXVI
  2016
   
  Electronic Circuits for Graphene-Based Biosensor

  M Raczyṅski, M Jaguszewski, EM Miguez, M Jaskuła, D Matias, A Biedka, …
  3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering …
  2016
  How do voiceless fricatives contribute to intended intonation? A comparison of whispered speech, semi-whispered and normal speech

  MJ Marzena Zygis, Daniel Pape, Luis M. T. Jesus
  10th International Speech Production Seminar
  2014
  Integrated impedance scanner in selected biomeasurement applications-control circuit

  M Walków, S Krzeszewska, S Pisarek, A Biedka, M Jaskuła, D Matias, …
  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki …
  2013
  Źródła błędów w pomiarze czasu pogłosu pomieszczeń

  M Jaskuła, W Mickiewicz
  Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 52 (1), 25-29
  2011
  Wykorzystanie akcelerometru trójosiowego do badania sonograficznego i asksjograficznego stawu skroniowo-żuchwowego

  M Jaskuła, W Mickiewicz
  Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 51 (6), 129-131
  2010
  Detection and removal of “smacking” artefacts from lector speech records

  M Jaskuła, H Perużyńska
  Archives of Acoustics 32 (4 (S)), 165-171
  2007
  Improvement of the PERG parameters measurement accuracy in the continuous wavelet transform coefficients domain

  K Penkala, M Jaskuła, W Lubiński
  Annales Academiae Medicae Stetinensis 53, 58-60; discussion 61
  2006
  Averaging brainstem auditory evoked potentials with parametric filter.

  M Jaskuła
  Methods and models in automation and robotics – MMAR 2000 2, pp. 961-964
  2000
  Using a parametric filter to average brainstem auditory evoked potentials

  M Jaskula, R Kaszynski
  Electronics, Circuits and Systems, 2000. ICECS 2000. The 7th IEEE …
  2000
  The phonetics and phonology of Polish calling contours

  M Zygis, A Arvaniti, M Jaskula
  Przestrajalne okno wielomianowe trzeciego stopnia

  M Jaskuła