Marek Jaskuła, PhD

Westpomeranian University of Technology, Szczecin – FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

CV

PODSUMOWANIE KWALIFIKACJI

Pracownik naukowy z 20 letnim doświadczeniem pracy badawczej i dydaktycznej. Doktorat obroniony z wyróżnieniem w 1999 roku w dyscyplinie elektrotechnika. W 1994 roku ukończone studia jednolite magisterskie na kierunku elektronika i telekomunikacja w specjalności aparatura elektroniczna. Ponad 5 letnie doświadczenie jako partner w projektach polskich i europejskich zarówno naukowych jak i dydaktycznych. Rejon zainteresowań dotyczy metod pomiarowych impedancji, analizy i przetwarzania sygnałów i obrazów w dziedzinie czasu i częstotliwości. Autor i współautor ponad 40 artykułów naukowych z dziedziny przetwarzania sygnałów. Wdrożenie komercyjne systemu pomiarowego.
Dobra umiejętność planowania, organizowania pracy, nastawienie na współpracę, konsekwencja w dążeniu do wyznaczonych rezultatów, samodzielność działań, nastawiony na innowacje, duża zdolność adaptacji i doświadczenie pracy w zespołach projektowych, zdolności negocjacji.
Bardzo dobra umiejętność prowadzenia wykładów, szkoleń i prezentacji poparta 20 latami praktyki Uniwersyteckiej i szkoleniowej.

EDUKACJA

Dr inż nauk technicznych (elektrotechnika), obroniony z wyróżnieniem, 1999
Politechnika Szczecińska,
Tytuł pracy: ,,Szybkie okno czasowe w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów’’,
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Purczyński

Mgr inż. elektronik, 1994
kierunek: elektronika i telekomunikacja,
spec.: aparatura pomiarowa
Politechnika Szczecińska,
Tytuł pracy: ,,Możliwości aplikacyjne i problemy pomiarowe pętli synchronizacji fazowej”, opiekun pracy: dr inż. Jerzy Sawicki

DOŚWIADCZENIE: PROJEKTY BADAWCZE, MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY DYDAKTYCZNE

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Od 1994 do teraz (20 lat stażu pracy), Katedra Systemów, Sygnałów i Elektroniki, Wydział Elektryczny
Pozycja: adiunkt/pracownik naukowo-dydaktyczny

Współautor algorytmu przetwarzania danych i komercyjnej implementacji ,,Analizatora sygnałów PERG z wykorzystaniem zespolonej transformaty falkowej’’ dla Roland Consult Stasche & Finger GmbH, Niemcy. (www.roland-consult.com) (2009)

Projekt interdyscyplinarny w skład którego weszły Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT), Pomorska Akademia Medyczna i partner przemysłowy firma Roland Consult., Niemcy

Mój udział jako wykonawcy i współautora pomysłu w projekcie polegał na:
• analizie sygnałów pomiarowych (PERG – elektryczne zapisy rekcji siatkówki oka na stymulacje obrazem typu paternowego),
• przetwarzaniu tego sygnału w czasie i zaawansowanej analizie w dziedzinie częstotliwości z wykorzystaniem zespolonej transformaty falkowej
• przygotowaniu oprogramowania do eksperckiej, medycznej oceny sygnału PERG w celu weryfikacji działania algorytmu
• optymalizacji działania algorytmu z punktu widzenia skuteczności detekcji (zgodnie z opracowanymi kryteriami)

W 2009 roku ZUT podpisał umowę o przekazaniu praw do wdrożenia firmie Roland, europejskiego producenta urządzeń do analizy wzrokowych sygnałów PERG.

W trakcie procesu wdrażania byłem odpowiedzialny za optymalizację i ostateczną realizację algorytmu, konsultacje i końcowe opracowanie modułu.

Podstawą pracy przy opracowywaniu skutecznej metody pomiarowej było oprogramowanie matematyczne MATLAB/SIMULINK.
Projekt zakończył się publikacjami naukowymi.

Wykonawca w projekcie of BI-SENSOR – Multifunkcjonalny biosensor grafenowy do diagnostyki medycznej, (www.bisensor.zut.edu.pl) w ramach prestiżowego programu GrafTech (NCBiR) (2013-2015, projekt w trakcie trwania) – odpowiedzialny za pomiary impedancji i ich analizę

Moim zadaniem w projekcie jest:
• opracowanie skutecznej metody pomiarowej pomiaru impedancji
• nadzór i współrealizacja urządzenia stacjonarnego do badania bioimpedancji współpracującego z czujnikiem grafenowym.
• Analiza wyników pomiarowych i wypracowanie metodologii wykonywania pomiarów

Sposób działania urządzenia oparty jest o moją autorską koncepcję a bazą sprzętową do jego realizacji jest system mikroprocesorowy oparty o 32 bitowe mikrokontrolery STM32F4 z zaimplementowanym modułem zmiennoprzecinkowym. W grupie moich współpracowników znajduje się jeszcze 8 osób z Wydziału Elektrycznego.

Realizacja urządzenia pomiarowego poprzedzona została opracowaniem i zestawieniem stanowisk pomiarowych do pomiaru bioimpedancji na bazie systemu AUTOLAB PGSTAT100 oraz uzupełniających mierników (pA zadajniki prądu, analizatory widma i oscyloskopy o zakresie pomiarowym do 3GHz). Aktualnie trwają prace nad rozbudową systemu o moduły pomiarowe oparte o sprzęt pomiarowy i oprogramowanie firmy National Instruments.

Projekt realizowany jest we współpracy z firmą MEDITEST a postępy prac omawiane są cyklicznie na wspólnych spotkaniach konsorcjum. Projekt aktualnie realizowany.

Członek europejskiego projektu CRH-BME– Curricula Reformation and Harmonisation in the field of Biomedical Engineering, program TEMPUS IV, (www.crhbme.upatras.gr), 17 instytucji partnerskich z Unii Europejskiej oraz 6 krajów partnerskich– jako jeden z dwóch przedstawicieli z Polski, (2010-2012 i 2014-2015).

Projekt dydaktyczny, w którym wzięło udział ok. 40 inżynierów z Europy w tym 2 z Polski, pozwolił nawiązać liczne kontakty z inżynierami w specjalności inżynierii biomedycznej z różnych krajów Europy.

Ekspert Kandydat Komisji Europejskiej (biomedical engineering, electronic and electrical engineering) (number:EX2013D132906), od stycznia 2013.

• Członek Rady Wydziału Elektrycznego ZUT (od 2012 r. do II 2015)
• Członek komisji programowej kier. Teleinformatyki (od 2012 r. do II 2015),
• Ekspert Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIIT) – opinie na temat innowacyjności (od 2012)
• Wykładowca w ośrodku szkoleniowymi ISO SimpTest z Poznania w zakresie Certyfikacji Energetycznej Budynków (2010-2011)
• Autor and współautor ponad 40 artykułów i referatów naukowych, monografii oraz współautor skryptu dla studentów z procesorów sygnałowych
• Promotor ponad 40 prac inżynierskich i magisterskich na wszystkich kierunkach (Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Elektronika) oraz pomysłodawca i lider wielu projektów studentów.
• Opiekun koła naukowego elektroniki i komunikacji bezprzewodowej DIPOL (od 2102) (Wyróżnienia Rektora ZUT dla opiekuna koła za 2013 i 2014 r.)
• Opiekun praktyk zawodowych studenckich WE (1 os 2014 i 3 os. 2013)

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE I POMIAROWE
Znajomość:
 technik projektowania i wykonywania obwodów elektronicznych
 pomiarów z zakresu techniki analogowej, cyfrowej, mikroprocesorowej i specjalistycznej polegającej na mierzeniu wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
 wykorzystania mierników cyfrowych, analizatorów widma, oscyloskopów, zintegrowanych systemów pomiarowych firmy National Instruments (np. Elvis II z LabView)
 innych pomiarów technicznych elektrycznych, termowizyjnych, pirometrii, pomiarów oświetlenia czy też szczelności budynków.

Metodykę poszczególnych wybranych technik pomiarowych omawiałem i przeprowadzałem na zajęciach dydaktycznych laboratoryjnych i wykładowych dla studentów Wydziału Elektrycznego ZUT oraz podczas zdobywania uprawnień SEP.

KURSY UZUPEŁNIAJĄCE I SZKOLENIA
(ostatnie 3 lata)

Członek Zrzeszenia Audytorów Polskich – II 2015

Uzyskanie uprawnień Eksploatacji i Dozoru Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) – IX 2014

Kurs Linux od podstaw (9h). Educativo 4 IX 2014

Kurs Linux dla administratorów (13h) Educatiovo 4 IX 2014Kurs

Kreator Akademia Sieci Komputerowych CISCO – CCNA kurs (2013)

Innowacji: ,,Ekspert projektów badawczo-rozwojowych’’ (I-III 2013):
 Pozyskiwanie funduszy na badania (21h)
 Ochrona własności intelektualnej (21h)
 Komercjalizacja wyników badań (35h)
 Metodologia zarządzania projektami (14h)
 Marketing i promocja wiedzy (21h)
 Zarządzanie ryzykiem w projektach badawczych (14h)

Szkolenie certyfikacyjne dla projektanta systemów zabezpieczeń
(X 2013) (telewizja CCTV, systemy Interkomowe, kontrola dostępu, urządzenia sieciowe, system sygnalizacji włamania i napadu, pozostałe systemy, System okablowania strukturalnego dla systemów zabezpieczeń)

Kurs termowizji na potrzeby budownictwa i oceny energetycznej budynków, ,,Thermography Building Inspector’’ (2012)

Zaawansowany kurs AUTOCAD (w tym 3D), certyfikat AUTODESK – Budicom (V 2011)

Studia podyplomowe Ocena i certyfikacja energetyczna budynków (ZUT, 2011-2012)

Kurs LabView Basic I i II, Warszawa 2009

REGION ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH
Dydaktyka i badania:
 Systemy pomiarowe z wykorzystaniem mikroprocesorów,
 Zaawansowane metody przetwarzania sygnałów (w tym biomedycznych)
 Filtry o zmiennych parametrach i analiza widmowa
 Procesory sygnałowe i algorytmy przetwarzania sygnałów
 Sieci sensoryczne (przewodowe i bezprzewodowe)
 Narzędzia matematyczne i modelowania LabView i Matlab/SIMULINK
 Grafika inżynierska (CAD)

KOMPUTER & UMIEJĘTNOŚCI
• MS Excel, Word, PowerPoint, LaTeX
• MS Project (podstawy)
• MindManager • AutoCAD
• MATLAB/Simulink, LabView
• Windows 3.1-7, Linux
• Elementy technologii sieciowych (CISCO)

JĘZYKI OBCE
English: poziom: B2/FCE
German: A2

ZAINTERESOWANIA

Biegi średniodystansowe (pół-maraton, 2013)
Zaawansowane techniki zapamiętywania,
Techniki rozwiązywania problemów (Mind Maping, Sześć myślowych kapeluszy, Burza mózgów),